Výtah v domě
Bytové družstvo Veletržní 17
seznámení s domem

V domě se nachází osobní výtah.
Používat výtah mají právo všichni bydlící v domě od 2. poschodí výše včetně. Ti také hradí poplatky za jeho užívání.

Snad není třeba upozorňovat, že nejen k výtahu v domě je nutné chovat se šetrně, tak jako k ostatnímu zařízení domu. Velmi opatrně si, prosím, počínejte při stěhování. Uživatel bytu zodpovídá nejen za své nezletilé děti, ale také za chování svých návštěv.

Jak ve výtahu, tak i v ostatních společných prostorách domu platí přísný zákaz kouření.

Výtah je vybaven poloautomatickou sběrnou službou směrem dolů. Aby čekajícímu na jízdu kabina při cestě dolů zastavila, je nutné přivolávací tlačítko držet.

kabina

Mahagonová kabina výtahu

Výtah tak jak jej známe v tuto dobu byl instalován v roce 1987 firmou Montážní závody Liberec. Jedná se o typ  A1O osobní se samoobsluhou, nosnost výtahu je 250 kg a v kabině se mohou přepravovat maximálně 3 osoby. Motor výtahu je asynchronní a byl vyroben v roce 1986. Jedná se o typ VM10a8/6 o výkonu 2,5kW. Rychlost výtahu je 0,5 m/s. Kabinu výtahu nesou dvě lana o průměru 11mm2. Výtah obsluhuje 8 stanic celková délka obsluhované dráhy je 31m.

O bezpečnost výtahu se stará firma Bohumil Zajíček - VÝTAHY + SERVIS. V předchozí době se o výtah starala firma Dover výtahy s.r.o. Tato firma byla v dubnu 1999 koupena firmou ELETEC výtahy s.r.o. V této době přecházela také správa domu od firmy J.N.Nova na společnost Centra a stalo se že celý rok nikdo neprováděl čtvrtletní revizi. Jako bytové družstvo jsme byli s prací firmy Eletec hrubě nespokojeni a proto jsme jí dali výpověď. Smlouva s firmou Eletec, kterou jsme zdědili po Centře, měla roční výpovědní lhůtu. Na podzim roku 2005 jsme uspořádali výběrové řízení ve kterém nejlepší nabídku dala firma Bohumil Zajíček - VÝTAHY + SERVIS.

A nyní se pojďte do strojovny výtahu podívat:

Motor

Mechanismus pohánějící výtah


Rozvaděč

Reléový rozvaděč výtahu

Jak vyprostit osobu z výtahu:
návod

Návod

Vyprošťovací kolo

Správné nasazení vyprošťovacího kola

brzda

Brzda výtahu

elektro
Zpět na hlavní stránku
elektro

Copyright (c) 12. února 2006 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Přehled výtahů v bytových domech, jejich stav a možné nápravy