Výběrové řízení na repasi elektrického rozvaděče

BD Veletržní 17 vypisuje výběrové řízení na repasi elektrického rozvaděče. Kontaktní osoba pro tento projekt je Miloš Vondruška.

V roce 2007 byla zrekonstruována technologická místnost domu. O této akci více zde.

Po této akci mělo dojít také k rekonstrukci rozvaděče, bohužel technik, který prováděl rekonstrukci technologicé místnosti, rozvaděč poute vyčistil a odstranil přebytečné vodiče, na samotnou repasi pak již neměl čas. Proto představenstvo BD Veletržnní 17 vypysuje výběrové řízení na repasi rozbaděče.

Vzhledem k tomu že se jedná o neměřený úsek, byla rekonstrukce konzultována s PRE. Technik PRE pan Truxa (602 107 369), souhlasil s repasí tohoto rozvaděče pouze v případě, že bude rekonstruována kompletně celá navazující elektrická stoupačka, bude použit nový kabel 3x70+50 a na každém patře bude zbudován rozvaděč, do kterého budou soustředěny bytové elektroměry. Tuto rekonstrukci musí provádět pouze firma schválená PRE. Odhadovaná cena této akce je 300 - 500 tisíc Kč, proto se představenstvo rozhodlo pozastavit repasi tohoto rozvaděče.

Zadání:

Stávající rozvaděč je nevhodně zabudován, nelze uzamknout před vnikem nepovolaných osob a je osazen nevhodným typem pojistek.

Požadujeme proto celkovou výměnu rozvaděče za jiný a výměnu pojistek za nožové. Následná stoupačka je z měděného lana a správného průřezu, proto nepožadujeme vyměnit stoupačkové vedení k jednotlivým bytům.

rozvadec

Pohled na stávající rozvaděč


rozvadec

Celkový pohled na stávající rozvaděč


rozvadec

Ukázka jak je stávající rozvaděč zabudován


vrata
Zpět na hlavní stránku
vrata

Copyright (c) 19. května 2007 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Pražská energetika, a. s.
Elektro Edr