Výběrové řízení na výměnu stoupačky
v severní části domu

BD Veletržní 17 vypisuje výběrové řízení na výměnu stoupačkek v severní části domu. Kontaktní osoba pro tento projekt je Jana Bendová.

Nabídka by měla obsahovat tyto položky:

1) výměna vertikálních stoupaček a odpadů v západní části domu s ukončením u horizontálních rozvodů v bytě družstevníka (ležaté rozvody si bude hradit družstevník).
2) zvážení situace zdali nové stoupačky umístit místo stávajících, či zdali je vést novou trasou (světlíky atd.)
3) výměna bude provedená tak, aby každý byt měl svůj vlastní uzávěr SV a TUV a aby bylo za tyto uzávěry možno osadit vodoměr
4) zhotovení projektové dokumentace
5) prostory musí být uvedeny do původního stavu, počítat s cenou obkladů max. do 250,- Kč/m2,
6) uvést možnosti a ceny víceprací jako jsou rekonstrukce koupelen jednotlivých družstevníků atd. Vícepráce si bude hradit každý družstevník sám


Opravar
Zpět na hlavní stránku
Opravar

Copyright (c) 5. ledna 2005 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: