Střešní zahrada

Zelená zahrada vznikla na střeše garáží spíše shodou šťastných náhod, než aby jí někdo dlouze plánoval. Při opravě střechy, jsme náhodou zjistili, že materiál je "odolný proti prorůstání kořenů" a také náhodou narazili na zahradníka, který nám byl ochoten poradit. Více je popsáno v rubrice výběrová řízení.

Zde bych chtěl seznámit obyvatele domu s druhovou skladbou květeny na střešní zahradě. Jako osivo jsme použili materiál české firmy Planta Naturalis střešní zahrada. Složení osiva je zde, nebo zde.

Klíč k určení jednotlivých druhů je na této stránce


Bělolist rolní

bělolist rolní (Filago arvensis)


bojínek hliznatý
Phleum bertolonii)

bojínek hliznatý (Phleum bertolonii)


bojínek tuhý
(Phleum phleoides) 

bojínek tuhý (Phleum phleoides)


česnek šerý (Allium senescens)

česnek šerý (Allium senescens)hvozdíček skalní (Petrorhagia saxifraga)

hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)

hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)hvozdík písečný (Dianthus arenarius)

hvozdík písečný (Dianthus arenarius)


 hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)

hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)


chrpa latnatá (Centaurea stoebe)

chrpa latnatá (Centaurea stoebe)


Chruplavník větší

Chruplavník větší


Ječmen myší

Ječmen myší


jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella)

jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella)


jestřábník trsnatý (Hieracium caespitosum)

jestřábník trsnatý (Hieracium caespitosum)


jetel alpinský (Trifolium alpestre)
jetel prostřední (Trifolium medium)


jetel rolní (Trifolium arvense)

 jetel rolní (Trifolium arvense)


Jitrocel písečný

Jitrocel písečný


kostřava drsnolistá (Festuca brevipila)

kostřava drsnolistá (Festuca brevipila)


kostřava ovčí
(Festuca ovina)

kostřava ovčí (Festuca ovina)


kostřava sivá
(Festuca pallens)

kostřava sivá (Festuca pallens)


kostřava vláskovitá
(Festuca filiformis)

kostřava vláskovitá (Festuca filiformis)


kostřava waliská
(Festuca valesiaca)

kostřava waliská (Festuca valesiaca)


kozlíček zubatý (Valerianella dentata)

kozlíček zubatý (Valerianella dentata)


lipnice cibulkatá
(Poa bulbosa)

lipnice cibulkatá (Poa bulbosa)


lipnice smáčknutá
(Poa compressa)

lipnice smáčknutá (Poa compressa)


lžičník lékařský (Cochlearia officinalis)

lžičník lékařský (Cochlearia officinalis)


mák bělokvětý (Papaver maculosum)

mák polní (Papaver agremone)

mák polní (Papaver agremone)


Mateřídouška úzkolistá

Mateřídouška úzkolistá


mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)

mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides)


mochna stříbrná (Potentilla argentea)

mochna stříbrná (Potentilla argentea)


netřesk střešní (Sempervivum tectorum)

netřesk střešní (Sempervivum tectorum)


netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera)

netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera)


ostrožka východní (Consolida orientalis)

pamětník rolní (Acinos arvensis)

pamětník rolní (Acinos arvensis)


prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata)

prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata)


psineček obecný
(Agrostis capillaris)

psineček obecný (Agrostis capillaris)


pryskyřník hliznatý (Ranunculus bulbosus)

rozchodník pochybný (Sedum spurium)

rozchodník pochybný (Sedum spurium)


rozchodník skalní (Sedum reflexum)

rozchodník skalní (Sedum reflexum)


rozrazil klasnatý (Veronica spicata)

rozrazil klasnatý (Veronica spicata)


rýt žlutý (Reseda lutea)

rýt žlutý (Reseda lutea)


řebříček sličný (Achillea nobilis)

řebříček sličný (Achillea nobilis)


Sater plazivý

Sater plazivý


silenka francouzská (Silene gallica)

silenka francouzská (Silene gallica)

silenka převislá (Silene pendula)

silenka nící (Silene nutans)

silenka nící (Silene nutans)


silenka ušnice (Silene otites)

silenka ušnice (Silene otites)


Slanobýl draselný

Slanobýl draselný


smělek štíhlý
(Koeleria macrantha)

smělek štíhlý (Koeleria macrantha)


sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica)

suchokvět roční (Xeranthemum annuum)

suchokvět roční (Xeranthemum annuum)


sveřep střešní
(Bromus tectorum)

sveřep střešní (Bromus tectorum)


šedivka šedá (Berteroa incana)

Tařice kališní

Tařice kališní

tařice skalní (Aurinia saxatilis)

tomka vonná
(Anthoxanthum odoratum)

tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)


trávnička obecná (Armeria vulgaris)

trávnička obecná (Armeria vulgaris)


turan ostrý (Erigeron acris)

turan ostrý (Erigeron acris)


vousatka prstnatá
(Bothriochloa ischaemum)

vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum)


žitňák hřebenitý
(Agropyron cristatum)

žitňák hřebenitý (Agropyron cristatum)


Bylinka
Zpět na hlavní stránku
bylinka

Copyright (c) 21. března 2015 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Čerstvé bylinky
Balkón jako rajská zahrádka
Kompletní průvodce pěstováním a využitím aromatických bylinek
Balkón jako rajská zahrádka
Pěstování bylinek na balkonech a za oknem
Salát z balkónu
Guerilla Stromovka
Živý  dům
Včely na domě