Domovní kamery
Dům je monitorován čtyřmi kamerami. Každý družstevník má možnost kamery sledovat, buď přes STA, nebo přes síť VelNet. Pokud využíváte tablet či telefon s OS Android či iOS, je možné sledovat kamery pomocí tohoto přístroje. Jak vše nastavit je popsáno zde.

Oko 1
 
Oko 1

Tato kamera byla dána do provozu zároveň s novou STA v roce 2004. Každý družstevník má možnost přesvědčit se, komu otevírá dveře domu.


Oko 2

Oko 2

Tato kamera byla dána do provozu v roce 2005.


Oko 3

Oko 3

Kamera zavírá dvůr (s dvěma placenými parkovacímy místy) a popelnice.


Oko 4


Oko 4

Kamera zabírá vstup do sklepa, jak schody, tak výtah.


V roce 2006 se družstevníci na schůzi  04/2006 rozhodli, že by měl být pořizován záznam kamer. Předseda družstva proto podal žádost na Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU) a všichni družstevníci tuto žádost podepsali. UOOU záměr pořizovat záznam kamer schválil, reg. číslo subjektu: 00030164, registrace proběhla v roce 2006. Do roku 2006 byly kamery provozovány pouze v režimu online, tedy nešlo o zpracování osobních údajů a tím pádem nevznikla oznamovací povinnost vůči UOOU.

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 12. dubna 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Viakom - dodavalel
Úřad pro ochranu osobních údajů