INFORMACE
BYTOVÉ DRUŽSTVO VELETRŽNÍ 17

V Praze dne 12. listopadu 2004

Váženi družstevníci,

Rádi bychom Vás touto seznámili se závěry schůzky se správní firmou J.N.Nova. Schůze předsedy a obou pověřených členů se konala dne 10. listopadu 2004 s majitelkou firmy paní Niederlovou, s paní účetní Procházkovou a s paní Kocourkovou (evidence plateb).
Účelem schůze bylo projednání následujících bodů:
1.    Přehled hospodaření družstva za období 1.1.2004-30.9.2004 (Předvaha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
2.    Práce v domě do konce roku 2004
3.    Plán oprav na rok 2005, 2006 za účelem tvorby zákonných rezerv (daňová optimalizace)
4.    Výběrová řízení na opravy v objektu
5.    Příprava dodatku k Nájemní smlouvě na obchodní jednotku (daňová optimalizace)
6.    Konzultace s ohledem na opravy oken provedené družstevníky na jejich náklady, možnost úhrady těchto oprav družstevníkům
7.    Dokončení přepočtu anuit s ohledem na Nájemní smlouvy
8.    Konsultace ohledně „prodeje“ garsoniery

Závěry:
Ad 1) Nova seznámila s výsledky hospodaření se kterými je možno se seznámit po předchozí domluvě se sl. Bendovou, která má originály výše uvedených materiálu u sebe doma. Je možno konstatovat, že za letošní rok budou zaplaceny podstatně nižší daně než v roce loňském. Daně se našemu objektu nikdy nevyhnou, ale je možné je snižovat na minimum. Dle Novy není výhodné se dostat do nulové respektive mínusové daňové kategorie neb Finanční úřad toto velmi pečlivě hlídá a kontroluje.
Ad 2) Do konce roku 2004 bude provedena instalace nových schránek a vymalování stěny za schránkami (cena do 15.000, Kč) a instalace nové STA (cena do 30.000,- Kč). S výběrovým řízením na STA je možno se seznámit na našich webových stránkách.
Ad 3) Bylo dohodnuto, že v letech 2005 a 2006 dojde k následujícím opravám v objektu:
Tyto opravy Nova doporučuje uskutečnit nejen s ohledem ke stavu domu, nýbrž i k tvorbě rezerv a hrozbě zvýšení současné 5% DPH na vyšší.
Ad 4) Na základě výše uvedeného Nova zahájila výběrová řízení na práce v domě.
Ad 5) Po konzultaci s Ministerstvem financí dojde k úpravě Nájemní smlouvy s obchodní jednotkou (N.S.I.) a to tak, aby část nájmu šla rovnou do Fondu oprav (daňová optimalizace). S účinností k 1.1. 2004.
Ad 6) Byla projednána otázka možnosti proplacení individuálních oprav oken družstevníků, které byly provedeny na jejich náklady. Jedná se o manžele Remkovi, sl. Sternovou a manžele Vondruškovi. Nova doporučila výplatu dle Dohody o plnění. Na základě cenové nabídky lakýrníků dojde k proplacení oprav oken.
Ad 7) Díky finalizaci přepočtu anuit společně s novými výměrami bytů dojde k úpravě Nájemních smluv. Budou předány družstevníkům k podpisu nejpozději do konce tohoto roku.
Ad 8) Byla řešena vzniklá otázka zda „prodej“ garsoniéry nepodléhá zdanění. Paní Niederlová osobně tuto otázku ještě jednou prověří, ale s největší pravděpodobností nepodléhá. Po odečtení anuity za byt bude částka převedena do Fondu oprav.   

Detailně bude řešena otázka oprav v objektu, výběru firem na Členské schůzi, která se bude konat v I. Čtvrtletí roku 2005.

V případě, že máte dotazy k výše uvedenému, neváhejte mne,prosím, kontaktovat.

S pozdravem,
Jana
Bytové družstvo Veletržní 17
Jana Bendová

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 12. listopadu 2004 by Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: