INFORMACE
BYTOVÉ DRUŽSTVO VELETRŽNÍ 17

Vážení členové družstva,

v uplynulých dnech došlo k nemilé situaci, kdy nejmenovaní členové družstva odložily odpad a jiné věci ve společných prostorách domu. Vzhledem k nastalé situaci Ing. Vondruška upozornil na nutnost jejího řešení umístěním odpadu do přistavěného kontejneru na Řezáčově náměstí.

Bohužel jsme však ve včerejších večerních hodinách společně konstatovali, že tato situace musí být řešena a uklidili jsme s panem Vondruškou společně veškerý tento odpad. Přistavění vlastního kontejneru by nebylo příliš účelné, družstvo by stálo spoustu prostředků a nepřijde mi vhodné aby tímto byly řešeny problémy pouze některých členů na úkor ostatních. Pro přestěhování odpadu jsme zakoupili malý rudlík, který je tímto k dispozici všem členům družstva. Tato situace (s nahromaděným odpadem) se nesmí opakovat.

Proto jsme se rozhodli, že v  případě opětovného nahromadění odpadu budeme aplikovat důrazně ustanovení článku 3 bodu 4 písm. d) stanov našeho družstva a takové jednání budeme považovat jako konání v rozporu s povinnostmi člena družstva, který (rozuměj člen družstva) je na základě svého členství povinen mimo jiné dodržovat i domovní řád, v kterém je ustanovena i povinnost dodržování čistoty a pořádku, stejně jako neomezování ostatních členů družstva a podobně.

Upozorňuji na fakt, že nejzazším instrumentem po opakovaném porušování povinností člena družstva je vyloučení tohoto člena. Věřím, že nastalá situace byla situací výjimečnou, že se nebude opakovat a že budeme všichni jednat v souladu s našimi povinnostmi a zejména s dobrými mravy.

Velice Vás všechny zdravím a jsem Vám k dispozici na telefonním čísle 777 337 269.

Dalibor Franz,
předseda družstva


mys
Zpět na hlavní stránku
auto

Copyright (c) 18. října 2006 by Mgr. Dalibor Franz. Design by Webmaster
Související linky: