Elektřina a STA

Vážení spolubydlící,

rád bych Vás informoval o stavu elektrických rozvodů v domě a o možnostech STA. Vzhledem k tomu, že se jedná o věc nás všech, rád bych znal i Váš názor, proto prosím po přečtení vyplňte přiložený dotazník.

V poslední revizní zprávě byly zjištěny vážné nedostatky. Proto jsem se spojil s revizním technikem panem Kulhánkem, abychom zjednali nápravu. Vytýkáno nám bylo, že místnost v přízemí je v neutěšeném stavu a že elektrorozvody spojené s bývalou sušárnou a prádelnou jsou nevyhovující (stále nataženy a pod napětím). Technologická místnost byla kompletně přebudována a zbytečné hliníkové kabely související s napájením dávno zrušených strojů v prádelně byly demontovány. Současný stav v technologické místnosti si můžete prohlédnout zde:
h
ttp://www.volny.cz/veletrzni/budova/techm/
popř. můžete požádat někoho z představenstva a vidět tuto místnost na vlastní oči.
V této místnosti se nacházely kromě množství volně trčících drátů pod napětím také tři elektroměry. Jeden třífázový pro výtah a dva jednofázové pro osvětlení společných prostor a pro garáže. Během rekonstrukce byly tyto tři elektroměry sjednoceny v jeden. Tímto krokem družstvo ušetří na paušálních poplatcích za dva jednofázové elektroměry, vyúčtování služeb proběhne dle platných vyhlášek. Byly instalovány dva podružné elektroměry, které jsou v majetku BD, tedy nepodléhají paušálním poplatkům PRE. Jeden měří spotřebu v garážích a druhý nově instalovanou zásuvku ve sklepě. Bude-li tedy družstevník provádět soukromou opravu, ke které bude potřeba využít energie z této zásuvky, stačí, když nahlásí začátek a konec odběru představenstvu.
    Dále pan Kulhánek prošel celý dům a zkontroloval všechny elektrické rozvody. Konstatoval, že celý dům je napájen ze dvou nezávislých větví o dostatečném průřezu vodičů, tedy výměna elektrických stoupaček je naprosto zbytečná. Doporučil však výměnu stávajících zastaralých keramických pojistek, které se nachází v zelené skříňce naproti technologické místnosti, za pojistky nožové. Tato výměna bude znamenat odpojení domu od elektřiny asi na půl dne. Dále doporučil barevné přeznačení stávajících vodičů.
    Rozvod elektřiny v bytě je věc každého družstevníka. Stávající rozvody sice mohou „dožít“ a není stanoven žádný termín jejich výměny, ale pokud družstevník chystá celkovou rekonstrukci, která má být kryta novou revizí elektřiny, je nutné přemístit elektroměr do společných prostor domu. Představenstvo domu proto žádá družstevníky, aby toto činili po dohodě s představenstvem. Představenstvo preferuje schování nevzhledných elektroměrů do skříněk k tomu určených. Vzhledem k tomu, že se jedná o společné prostory a že je výhodné myslet dopředu a řešení připravit i pro následné rekonstrukce představenstvo, bude tyto vícenáklady hradit z fondu oprav (tedy jednotnou skříňku na elektroměry dostatečně dimenzovanou na dané patro a její zabudování).


Dalším diskutovaným prvkem je společná anténa. Tato byla zbudována poměrně nedávno, a proto již vyhovuje posledním nárokům na ni kladeným. Tedy je možno přijímat jak místně terestricky přítomné analogové programy, tak i digitální vysílání všech tří pokusně vysílajících multiplexů. Dále jsou v STA konvertovány různé digitální programy (ať už ze satelitu či terestricky šířené) na analogový signál. Proto je možné na obyčejné analogové televizi přijímat ČT24, ČT4 sport, Očko, NOE, CNN atd. V dohledné době (závislé na lobbingu Novy, Primy a RPRV) se chystá rozjezd dalších čtyř nových televizí. V poslední fázi bude analogové vysílání vypnuto úplně. Možnosti příjmu pak budou:
  1. naše STA, která se postará o veškeré technické úpravy signálu tak, aby koncový uživatel nepoznal na své stávající televizi žádnou změnu,
  2. koupě nové digitální televize nebo přídavné krabičky tzv. settopboxu,
  3. satelitní přijímač s dekódovací kartou – u tohoto bodu bych prosil, aby si družstevníci nepořizovali vlastní paraboly, kterými následně „krášlí“ balkóny a fasádu, ale abychom využili již instalovanou parabolu na střeše, od které se rozvedou pouze odbočky k jednotlivým bytům. Viz (http://www.volny.cz/veletrzni/media/historieSTA.html). Stoupací slaboproudá šachta vedle výtahu je dostatečně dimenzována jak pro STA, tak pro rozvod počítačové sítě LAN tak i pro tyto svody z paraboly na střeše

Miloš Vondruška


voda
Zpět na hlavní stránku
voda


Copyright (c) 16. července 2007 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: