Změna počtu nádob na odpad

Vážení spolubydlící,

na základě přání družstevníků byly provedeny tyto změny v počtu nádob na odpad - jedna nádoba na směsný odpad byla odebrána a nádoba na plasty byla navýšena na 240 litrů. Současný stav je následující:

nádoba na směsný odpad 240 l - 2x
nádoba na plasty 240 l - 1x
nádoba na papír 120 l -1x
nádoba na sklo 120 l - 1x

A co nám třídění přineslo po ekonomické  stránce?
Navýšení plateb za nádobu na plasty je 75,- Kč/měsíc
Snížení plateb za popelnici na směsný odpad je 200,- Kč/měsíc poplatek PS a 586,- Kč/měsíc poplatek městu.

Tedy tím že jsme jednu popelnici nahradili zvýšením objemu tříděného odpadu, tak šetříme každý měsíc 711,- Kč/měsíc tedy 8.532,- Kč/rok.

S pozdravem


Miloš Vondruška


cisto
Zpět na hlavní stránku
cisto


Copyright (c) 1. května 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: