Domovní vstupní systém
Vážení spolubydlící,

byla dokončena rekonstrukce domovních telefonů a montáž elektronického vstupního systému.
Všichni družstevníci mají nyní funkční domovní telefon, pomocí něhož lze na dálku otevírat jak vchodové dveře, tak dveře z průjezdu. Oproti provizornímu stavu, který jsem narychlo zprovoznil v roce 2003, se nyní dveře neotevírají tandemově, ale každé jsou ovládány samostatně. V provizorním stavu byla oboje tabla a elektrické zámky dveří spřáhnuty, tedy bylo v jednu chvíli slyšet jak mikrofon před domem, tak v průjezdu a oba otevírače dveří reagovaly současně. Nyní komunikace probíhá pouze mezi domovním telefonem a tablem, na které bylo zazvoněno. Tedy, pro vpuštění návštěvy do domu je nutno zvolit následující postup:

1) návštěva zazvoní před domem,
2) byt vyzvedne telefon a naváže komunikaci s návštěvou před domem. Tablo v průjezdu není aktivní;
3) byt tlačítkem odemkne návštěvě hlavní dveře do domu (dveře v průjezdu zůstávají zamčené),
4) návštěva vejde do průjezdu a družstevník musí položit telefon a vyčkat, než návštěva zazvoní v průjezdu,
5) takto, jako body 1) - 3), se ovládají dveře v průjezdu, nikoliv dveře před domem.

Apeluji na Vás, vpouštějte do domu pouze lidi, které znáte. Budou-li vpouštěni bez rozmyslu lidé, kteří nám budou v domě dělat neplechu, dálkové otevírání dveří může být tomuto nezodpovědnému uživateli bytu odpojeno během pěti minut.


cipy
tyto čipů a karey jsou k dispozici více zde

Také byl namontován elektronický vstupní systém. Nyní jsou tímto systémem chráněny vstupní dveře směrem zvenčí, dveře z průjezdu směrem zvenčí, vrata a dveře na dvůr v obou směrech. Žádám Vás proto o šetrné užívání tohoto systému, ale také elektronických klíčů, kterými jsou elektronické čipy nebo karty. Čipy nebo karty (elektronické klíče) obdrží zdarma každý bydlící v domě v počtu, který odpovídá evidenčnímu počtu osob přihlášených v bytě na služby, včetně nemluvňat. Každá osoba nahlášená na služby má po roce užívání el. klíče nárok na jeho výměnu, ať už z důvodu ztráty nebo poničení, zdarma. Je možné také požádat o libovolný počet dalších el. klíčů, např. pro příbuzné, kteří Vás často navštěvují. Každý takový el. klíč navíc se vydává proti záloze 100,- Kč, která Vám bude vrácena v případě vrácení nepoškozeného el. klíče. El. klíče družstevníků otevírají oba vchody (hlavní i z průjezdu) a dveře na dvůr, návštěvnické el. klíče pouze hlavní vchod a vchod z průjezdu. Vrata do dvora má právo otevřít jen ten, kdo řádně platí úhradu za garáže nebo parkovací stání. Při snížení nahlášeného počtu osob užívajících byt je nutné vrátit také příslušný počet klíčů, nebo za každý zaplatit 100,- Kč. El. klíče se používají tak, že se přiloží k čtečce umístěné na straně dveří. Zařízení krátce pípne, rozsvítí se zelená kontrolka a zámek dveří se na několik sekund uvolní. Každý el. klíč má svoje evidenční číslo (viz. tabulka). Prosím zkontrolujte zdali je tabulka v pořádku, aby při ztrátě el. klíče, popř. změnách systému bylo možno s údaji řádně pracovat. Při poruše přístupového systému nikdy nepoužívejte násilí! Zavolejte některého člena představenstva, v jejich nepřítomnosti volejte firmu Sectel. Znovu upozorňuji že družstevníci jsou zodpovědni za své návštěvy, popř. nájemnce svého bytu. Pokud se návštěvy nebudou chovat dle domovního řádu, bude jim přístup do domu bez náhrady znemožněn.S přáním krásného dne

Miloš Vondruška

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. května 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: