Přerušení dodávky vody

Vážení odběratelé,

Akciová společnost Pražské vody a kanalizace Vám v souladu s § 9 odst. 6 pism a) zákona č.274/201 Sb. Oznamuje, že bude z důvodu provizorního přeložení DN500 GR Holešovice – výstavba městského okruhu Myslbekova Pelc-Tyrolka, stavba letná objekt SO 9052.54v termínu:

2. 7. 2008
středa
od 8:00
3. 7. 2008
čtvrtek
do 2:00


PŘERUŠENA DODÁVKA VODY

V lokalitě Prahy 7 – Holešovice, oblast ohraničená spojnicemi zlic od Partyzánská č.p. 18 k U Elektrárny 9; k Plynární / Železničářů; k Železničářů; k U Papírny; k Bubenská; k Nábřeží kpt. Jaroše; k Dukelským hrdinům č.p. 342; k Dukelským hrdinům / Strojnická; ke Královské oboře; k Za elektrárnou; k Holešovické nábřeží; k Partizánská; k Partyzánská č.p. 18.

Náhradní zásobování:
Bude zajištěno s ohledem na technické množnosti, místní , dopravní a klimatické podmínky.

V této souvislosti vyzývají Pražské vodovody a kanalizace a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely případné další informace podává nepřetržitě Call centrum PVK a.s. tel: 840 111 112.
Omlouváme se Vám za způsobené problémy v zásobování vodou. Žádáme Vás laskavě o sdělení výše uvedené skutečnosti všem dalším zájemcům a provozovatelům objektu, do něhož je dodávána voda na základě smlouvy, uzavřené s vlastníkem nemovitosti. V průběhu vypouštění, napouštění a následný den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody.


V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řádu a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

Jakub Lavrenčík
Manažer zákaznického útvaru Front Officevoda
Zpět na hlavní stránku
voda


Copyright (c) 17. června 2008 by PVK. Design by Webmaster
Související linky: