INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY
BD VELETRŽNÍ 17

Vážení družstevníci,
Odpovědi na Vaše četné dotazy ohledně nových  Nájemních smluv lze shrnout asi takto:

Díky této skutečnosti jsme se rozhodli posunout termín původně plánované členské schůze z 11.5.2004 ke konci května. Nechceme svolávat schůzi bez toho, abychom Vám mohli předložit ucelený program a podklady. Kromě již zmíněných Nájemních smluv, přijetí nového člena Vám bude předložena výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2003 spolu s účetní závěrkou. Bude navržen ke schválení způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.
Dále Vám budeme předkládat  ke schválení rozpočet na opravu dvoru, atelieru, úpravy prádelny, vymalování domu atd. Bude Vám předložen Domovní řád ke schválení a v neposlední řadě vyúčtování služeb za rok 2003, kdy bude rozhodnuto o případném vrácení přeplatků z členského vkladu.

Doufám, že pochopíte naše odklady se svoláním členské schůze a v případě, že máte jakékoliv dotazy k výše uvedenému, neváhejte mne, prosím, kontaktovat. Ráda Vám vysvětlím vše potřebné.

 
Jana Bendová


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 5. května 2004 by Jana Bendová. Design by Webmaster
Související odkazy

Kvíz pro družstevníky