Návrh na rozšíření stanov
Na základě usnesení z členské schůze z dne 25.2.2004 podávám návrh k rozšíření stanov bytového družstva Veletržní 17

K čl.6 :Základní členská práva a povinnosti a důsledky porušování povinností:

l.Pravomoc o rozhodování hospodaření družstva do kolika Kč rozhoduje předseda družstva o opravách,nákupech a jiných aktivitách, do kolika Kč rozhoduje členská schůze o tomtéž ?

2.Kdo bude rozhodovat o tvoření rezervních fondů a do jaké výše?

3.Kdo bude vypracovávat a schvalovat rozpočet družstva ?

4.Kdo bude ručit za hospodaření družstva ?

5.Zakázat ručením majetku družstva poskytování půjček,záruk a jiných finančních operací.

6.Upřesnit právo člena družstva k nahlédnutí do účetnictví družstva. 7.Předkládat alespoň 2x do roka přehled o hospodaření družstva.

Nováček


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 28. března 2004 by František Nováček. Design by Webmaster