POZVÁNKA
na ustavující členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Dovoluji si Vás pozvat na ustavující schůzi Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.

Schůze se bude konat dne 26.06.2001 v 11:00 hodin v kanceláři JUDr. Klocové na Praze 5, Holečkova 9.

Program členské schůze:
1.    prezentace přihlášených členů do družstva
2.    volba předsedajícího členské schůze
3.    schválení založení družstva – firma, sídlo
4.    schválení výše základního kapitálu družstva
5.    schválení výše základních členských vkladů
6.    schválení stanov družstva
7.    volba orgánů družstva

V případě, že se nebudete moci schůze osobně zúčastnit, můžete zmocnit k Vašemu zastoupení a k hlasování na členské schůzi jinou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, tj. zejména starší 18 let. Pro takový případ laskavě udělte svému zástupci přiloženou Plnou moc, na níž bude úředně ověřen Váš podpis.
Při vzniku společného členství manželů v družstvu stačí účast pouze jednoho z manželů, přičemž není třeba, aby druhý z manželů udělil přiloženou Plnou moc ke svému zastoupení.
Z důvodu přípravy podkladů na jednání členské schůze, zejména pro přípravu prezenční listiny, si Vás dovoluji požádat, abyste mi obratem předali připojené potvrzení účasti na ustavující členské schůzi družstva.
Na jednání s sebou vezměte platný průkaz totožnosti obsahující doklad o občanství České republiky, rodné číslo a trvalý pobyt. (nejlépe občanský průkaz).


V Praze, dne 20.06.2001

jana
Jana Bendová


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 20. června 2001 by Mgr. Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: