POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Dovoluji si Vás pozvat na schůzi Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.
    Schůze se bude konat dne 8.10.2002 v 18:00 hodin v bytě Sternů.

Program členské schůze:
1.    prezentace členů družstva
2.    doplacení členských vkladů dodatečně přijatých členů družstva - (manželé Syroví - 5.000,- Kč, Tereza Dvořáková - 10.000,-Kč)
3.    výběr pravidelného ročního příspěvku družstvu ve výši 500,- Kč
4.    seznámení členů družstva s postupem privatizace
5.    vyřešení otazky neplatičů družstva - nejsou oprávněnými členy družstva (viz. Zásady postupu při prodeji bytových domů)
6.    zajištění vrácení členského vkladu JUDr. Habětínovi - zajistí pan Křesťan
7.    nástin řešení bezpečnosti objektu, úklid atd.

V Praze dne 5. 10. 2002
jana
Jana Bendová


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 5. října 2002 by Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: