POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.
Schůze se bude konat v pondělí dne 9.12.2002  v 19:00 hodin v 1. patře nebo bytě Sternů.

Program členské schůze:
1.    Prezentace členů družstva
2.    Poslední výzva k doplacení členských vkladů dodatečně přijatých členů družstva - (manželé Syrovi - 5000,- Kč, Tereza Dvořáková - 10 000,-Kč) nutné doplatit do 9.12.2002
3.    Projednání vyloučení člena družstva paní Balcarové a to na základě nesplacení majetkové účasti (podílu na kupní ceně domu) ve stanoveném termínu.
4.    Hlasování o vyloučení člena družstva, paní Balcarové
5.    závěr

V Praze dne, 1. 12. 2002              
jana
Mgr. Jana Bendová
á

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 1. prosince 2002 by Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: