POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.
Schůze se bude konat dne 11.03.2003 v 19:00 v prádelně domu.

Program členské schůze:
1.    prezentace členů Bytového družstva Veletržní 17

2.    dodatečné schválení žádosti p. Nováčka o výměně pronajaté místnosti ve sklepě

3.    schválení drobných úprav svépomocí spojených  propojením místností (bývalá prádelna a sušárna) uvolněná p. Nováčkem

4.    schválení využití tohoto prostoru pro schůzovací místnost družstva

5.    likvidace a vyklizení starého kompresoru od chladicího zařízení bývalého obchodu a vyčištění prostoru

6.    dodatečné schválení a vyklizení bytu č. 23 svépomocí:
7.    seznámení členů družstva se stavem pronájmu nebytových prostor

8.    seznámení členů družstva se stavem výpovědí ze 4 garáží plus atelier, případná úprava ceny pronájmu

9.    p. Nováček podá zprávu o přemístění zvonků – termín, cena asi 6.000,- Kč

10.    plán oprav na rok 2003
11.    výhledový plán velkých oprav:
12.    personální otázka představenstva Bytového družstva Veletržní 17

13.    diskuse

14.    závěr

Program schůze připravil: Jiří Křesťan

V Praze dne 25.2.2003


___________________________
Jiří Křesťan
Předseda BD Veletržní 17

á

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: