POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 02/2004

Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi č. 02/2004 Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.
Schůze se bude konat v pondělí dne 31. května v 19:00 hodin v prostoru bývalé prádelny.

Program členské schůze:
1.    prezence členů družstva
2.    představení a hlasování o přijetí nového člena Bytového družstva - byt č. 23
3.    seznámení s plánem oprav na rok 2004
4.    rozhodnutí a odhlasování výše finanční částky s kterou může předseda a pověření členové družstva nakládat tak, aby nemusela být svolávána členská schůze
5.    Domovní řád – projednání a následné schválení
6.    vyúčtování služeb za rok 2003, vyrovnání přeplatků případně nedoplatků za rok 2003 (souvisí s přeplatkem při úhradě 25% částky za koupi domu)
7.    výroční zpráva za rok 2003, předložení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát
8.    přehled nedoplatků a přeplatků za období 4/2004
9.    diskuse
10.  závěr


V Praze dne, 24. května 2004

___________________________________

Mgr. Jana Bendová


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 19. února 2004 by Mgr. Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: