POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 04/2006


Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi č. 04/2006 Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.
    Schůze se bude konat ve středu dne 28. června 2006 v 19:00 hodin v prostoru bývalé prádelny.

Program členské schůze:
1.    prezence členů družstva
2.    odstoupení Mgr. Jany Bendové a jmenování předsedy Bytového družstva
3.    odstoupení Marie Štarhové a jmenování 2. pověřeného člena Bytového družstva
4.    výroční zpráva za rok 2005
5.    seznámení s plánem oprav na rok 2006:
6.    vyúčtování služeb za rok 2005, vyrovnání přeplatků a nedoplatků za rok 2005, nové Evidenční listy
7.    diskuse
8.    závěr

V Praze dne, 20. června 2006

 Jana
Mgr. Jana Bendová
Předseda BD Veletržní 17


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 20. června 2006 by Mgr. Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: