POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 01/2009

Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi č. 01/2009 Bytového družstva Veletržní 17, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17.

 

      Schůze se bude konat dne 9. prosince 2009 v 19:00 hodin v prostoru bývalé prádelny domu.

 

Program členské schůze:

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Výsledky hospodaření družstva za rok 2008

5. Plán investic družstva

6. Seznámení členů družstva s probíhajícími soudními spory a jejich průběhem

7. Schválení výroční zprávy za rok 2008

8. Rozprava

9. Závěr


V Praze, dne 1.12.2009

 
                                                                                            Mgr. Dalibor Franz, v.r.

                                                                                         (předseda představenstva družstva)


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 24. června 2008 by Mgr. Dalibor Franz. Design by Webmaster
Související linky: