POZVÁNKA
na mimořádnou členskou schůzi bytového družstva
Bytové družstvo Veletržní 17

  IČ: 26501848, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ 170 00
Zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. Dr 5289
dále též jen „družstvo“
V Praze dne 26.4.2015

Představenstvo Bytové družstvo Veletržní 17 svolává
mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční

ve středu 6.5.2015 od 19 hod
v prostorách bývalé prádelny


Program členské schůze:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Hlasování o výběru realizační firmy pro výměnu oken
    (představenstvo doporučuje firmu Star-Okna)
5. Hlasování o zateplení fasády domu
6. Hlasování o výběru realizační firmy pro zateplení fasády domu
    (představenstvo doporučuje firmu Česká izolační)
7. Hlasování o žádosti na dotaci „Zelená úsporám“
8. Seznámení o probíhajících aktivitách
9. Volná diskuse

 

Za představenstvo:
Matěj Bolen
Miloš Vondruška
Radek Strnad

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 26. dubna 2015 by Matěj Bolen. Design by Webmaster
Související linky: