POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi bytového družstva
Bytové družstvo Veletržní 17

  IČ: 26501848, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ 170 00
Zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. Dr 5289
dále též jen „družstvo“

V Praze dne 12. 11. 2021

Představenstvo Bytového družstva Veletržní 17 svolává
řádnou členskou schůzi, která se uskuteční

ve středu 1. prosince 2021 od 18 hod
v prostorách bývalé prádelny

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola účasti, volba zapisovatele a ověřovatele
 2. Schvalování programu členské schůze
 3. Volba členů předsednictva BD (vypršel mandát + odchod Radka Strnada)
 4. Výsledky hospodaření družstva za rok 2021
 5. Schvalování výroční zprávy za rok 2021
 6. Seznámení s probíhajícím výběrovým řízením na celkovou výměnu osobního výtahu A1O
 7. Vyúčtování služeb za rok 2020 - diskuse k nastavení otopné soustavy
 8. Představení nové domovní sušičky a návrh způsobu úhrad za použití
 9. Představení funkce nové domovní sauny a návrh způsobu úhrad za použití
 10. Schvalování využití sklepa (plechové dveře) pro společnou dílnu
 11. Schvalování rozpočtu na projekt střechy BD
 12. Diskuse nad úpravou vnitrobloku
 13. Seznámení o dalších probíhajících aktivitách
 14. Volná diskuse (oficiální konec schůze)
 15. Společné posezení (včetně podnájemníků)

Za představenstvo:

Matěj Bolen
Miloš Vondruška
Radek Strnad


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 12. listopadu 2021 by Matěj Bolen. Design by Webmaster
Související linky: