Reakce na schůzi
Vážení spolubydlící,

Omlouvám se, že s Vámi komunikuji dopisem, ale vzhledem k tomu, že na schůzi konané
19. února 2003 jsem byl za poněkud bouřlivých okolností navržen jako kandidát do představenstva Bytového družstva Veletržní 17 a na schůzi neměl další prostor volím tuto cestu.
Nejdříve bych chtěl vyjádřit politování se stavem věcí spojených s naším družstvem a hlavně představenstvem. Velice by mě mrzelo, kdyby Mgr. Bendová odešla z představenstva družstva, neboť podle mého názoru má největší zásluhy na tom, že se stav věcí pohnul. Dále bych rád vyjádřil podporu panu Křesťanovi a chtěl bych říci že mě mrzela naše vzájemná konfrontace na schůzi družstva, před kterou jsme byli vírem událostí postaveni. Pana Křesťana si vážím ve funkci předsedy bych ho rád podpořil. Jsem si ovšem vědom, že současná spolupráce stávajícího představenstva je nadále neudržitelná. Jak bude tato otázka řešena závisí na další schůzi. Já osobně jsem ochoten případnou kandidaturu přijmout a podrobit se řádnému hlasování. Jsem ale ochoten podpořit jakéhokoliv jiného kandidáta, pokud budu přesvědčen, že napomůže vyřešit krizovou situaci.

Dovolte mi abych proto napsal o sobě pár řádek. Narodil jsem se 15. ledna 1971, absolvoval jsem SPŠ dopravní, studium ukončené maturitou, ČVUT FEL, studium ukončené státní zkouškou. Nyní pracuji ve firmě Czech On Line, a.s. na pozici Managera pro přenosovou síť. Zkušenosti se správou nemovitosti jsem nabyl od svého tchána JUDr. Bezděka a od mé manželky, při správě podobného domu v Bubenči. Do Veletržní 17 jsem se přistěhoval po svatbě s Annou roz. Bezděkovou 14. října 2000.

Než se fungování našeho družstva zaběhne a osvědčí v praxi navrhuji se striktně držet nařízení vlády č.258/1995 Sb. Zde je exaktně určeno zákonem co je povinen uživatel bytu hradit sám a co musí hradit majitel nemovitosti v našem případě družstvo. Každý tak bude jasně vědět na co má ze zákona právo a odpadnou tak dlouhé spory, kterých jsem byl na každé schůzi svědkem, kdy se řešilo co že to družstvo všechno uživatelům zajistí (viz. okna atd.). Pokud budou nejpalčivější otázky opravy domu vyřešeny a na účtu bude dostatečné množství finančních prostředků nebránil bych se diskusi o zvýšení spoluúčasti družstva na obnově domu i jednotlivých bytů nad rámec nařízený zákonem. Toto ale musí být schváleno na řádné schůzi a musí být definována jasná pravidla platná pro všechny členy družstva.

V tuto chvíli jsou nejvyšší prioritou družstva pronájmy nebytových prostor, garáží a bytu
č. 23. Uvědomuji, si že toto bude stěžejní část příjmu družstva. O tomto se můžete přesvědčit v přiložené tabulce:

Zdroj

Předpokládaný příjem/měsíc [Kč]

Předpokládaný příjem/rok [Kč]

Poznámka

Nebytový prostor

30 000,00

360 000,00

 

Garáže

6 800,00

81 600,00

 

Byt p. Šafus

8 000,00

96 000,00

 

Byt č. 23

8 000,00

96 000,00

 

Fond oprav

18 803,00

225 636,00

 

 

 

 

 

Celkem

71 603,00

859 236,00

 Otázka bytu č. 23 mě přijde vcelku jasná. Prodejem bytu v tomto dezolátním stavu získáme cca 600 000 Kč. Pokud tyto peníze necháme na účtu družstva v České spořitelně, tak měsíční výnos při daných úrocích je 500,- Kč. Je jasné, že tento krok je nevratný a družstvo se tak vzdává jakékoliv kontroly nad tímto bytem (další prodeje, výměny, pronájmy, spekulace atd. proběhnou bez možnosti zásahu družstva)
Pokud byt pronajmeme získáme měsíční výnos cca 8 000,- Kč měsíčně. Pokud do bytu vložíme pro začátek asi 20 000,- Kč, tyto se nám do čtvrt roku vrátí a dále družstvu byt jen vytváří zisk.
Nesmíme také zapomenout na to, že v dohledné době bude magistrátem řešena zdejší tíživá dopravní situace a atraktivita této lokality vzroste. Chtěl bych jen připomenout, že např. ve Stodůlkách cena bytů po zavedení metra vzrostla dvojnásobně.
K možnosti prodeje a následnému rychlému investování peněz bych se stavěl skepticky. Bohužel nemáme navržený a odsouhlasený plán investic na tento rok a než dosáhneme shody uvnitř družstva a poté než oslovíme konkrétní firmy pro realizaci přijatých cílů a vyhodnotíme jejich nabídky uplyne řada měsíců a z výše uvedeného je patrno že do té doby již bude na účtu družstva dostatek finančních prostředků pro jejich krytí i bez zbrklého prodeje bytu. Stoupající hodnota tohoto bytu bude také sloužit jako skrytá rezerva a k prodeji můžeme přistoupit jakmile se družstvo ocitne v tíživé situaci (povodeň či jiná přírodní katastrofa, krach banky ve které má družstvo účet atd.)
Respektuji však, že každý má právo vyjádřit svůj názor a toto právo ať využije při hlasování o prodeji nebo pronájmu bytu č.23.

V neposlední řadě bych rád přispěl ke zlepšení informovanosti družstevníků, neboť se domnívám, že většina dosavadních konfliktů na schůzích pramenila ze špatné informovanosti družstevníků, či z vzájemného neporozumění. Věřím že pokud budou lidé včas a pravdivě informováni jak o stavu financí tak o stavu oprav, na schůzích proběhnou plodné diskuse, které nebudou zbytečně odbočovat od hlavního tématu a povedou k vyřešení problémů k spokojenosti všech družstevníků. Bohužel polovičaté informace a zbytečné strašení lidí nenapomáhá dobrým vztahům uvnitř družstva a věci neposune vpřed ani o píď.
Miloš Vondruška


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 25. února 2003 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: