Upozornění BD Veletržní 17

Věc: Upozornění na porušování stanov Bytového družstva Veletržní 17 a právních předpisů

Vážení družstevníci,

V souvislosti s opravou opravy dvoru v objektu Veletržní 17/196 je naší povinností vás upozornit na následující skutečnosti:

·       Výše uvedená oprava dvoru se děje v rozporu se stanovami Bytového družstva. Oprava nebyla odsouhlasena nejvyšším orgánem družstva, tj. členskou schůzí, nebylo provedeno výběrové řízení, nebyl předložen rozpočet, rozsah a harmonogram.

·       Oprava se děje v rozporu se stavebním zákonem. Bytové družstvo je touto soukromou iniciativou pana Nováčka vystaveno pokutě od 10tisíc Kč do 1mil. Kč.

·       Objekt Veletržní 17/196 se nachází v městské památkové zóně.  Je nutné nechat výše uvedenou opravu odsouhlasit památkovým úřadem Prahy 7.

 

Na základě výše uvedených skutečností tímto žádáme pana Nováčka o okamžité zastavení prací a zahájení jednání o dalším postupu s nejvyšším orgánem družstva, členskou schůzí.

 

Zároveň se touto cestou Bytové družstvo Veletržní 17 distancuje od této soukromé iniciativy.


V Praze, dne 10. prosince 2003

 

 

_____________________________              ___________________________

Mgr. Jana Bendová                                  Ing. Miloš Vondruška

Předseda BD Veletržní 17                   Pověřený člen družstva

 

 

_____________________________

Michaela Sternová

Kontrolní komise
Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 10. prosince 2003 by BD Veletržní 17. Design by Webmaster