Zápis ze schůzky

Datum konání: 7.6.2001
Přítomni: JUDr. Tuvorová, paní Šterhová (MS), pan Horák (IH), Jana Bendová (JB)

Je nutné si rezervovat čas na obě varianty!!!!
Je nutné zajistit Notáře, máte-li známého, zkuzte pomoci neb je to urgentní !!!


Každý Nájemník v týdnu od 11.6 do 13.6. dodá jméno, příjmení, číslo OP, rodné číslo a nejlépe i Kopii Nájemní smlouvy Janě Bendové! Musí se udělat seznam budoucích členů Družstva pro Notáře. Upozorňujeme, že ten kdo nebude mít na ustanovující schůzi Nájemní smlouvy (dekret k bytu) nemůže se stát členem Družstva!!!
V případě, že si zajistíte dekrety dodatečně, je možné Vás přijmout za nové členy!!!

Případné návrhy a připomínky adresovat panu Horákovi a nebo Janě Bendové.
V pondělí 11.6. se schůze nekoná, ale sejdeme se s Vánu ve 19:30 kdy Vám předáme Stanovy.


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: