Zápis

Ze schůzky Bytového družstva Veletržní 17, která se konala v úterý 28. května 2002 v přízemí domu Veletržní 17, Praha 7 (18:30 – 19:30 h)

Přítomni:    Daniela Almargni, Naděžda Balcarová, Mgr. Jana Bendová,  paní Dvořáková, Ivan Horák, Jiří Křesťan, manželé Nováčkovi, Blanka Stuchlíková, Amálie Sumovská, Václava Sušánková, Vlasta Syrová, Irena Šťastná, Marie Štarhová, manželé Vondruškovi
Nepřítomni:    Ilja Stern
Zastoupeni:    Vladimír Remek zplnomocnil Ing. Rudolfa Báču


Program:

1.    Seznámení s činností družstva.
2.    Seznámení s překážkami dalšího postupu ve věci odkoupení domu.
3.    Diskuse na téma jak tyto překážky odstranit.
4.    Naplánování další schůzky.


Ad 1)    Mgr. Jana Bendová seznámila přítomné s dosavadní činností bytového družstva. Informovala o zápisu družstva do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze pod identifikačním číslem 26501848 zapsáno dne 22.01.2002.

Ad 2)    Mgr. Jana Bendová informovala přítomné o hlavní překážce dalšího odkupu domu. Je jí dluh vůči městu a servisní organizaci Centra ve výši 617 857,- Kč. Dále na přání přítomných jmenovala sedm nájemníků, kteří dluh zavinili a uvedla jejich dlužné částky.

Ad 3)    Všichni přítomní se shodli na tom, že dluh musí být co nejdříve uhrazen a to nejpozději do 7. 6. 2002.

Ad 4)    Další schůzka je naplánována na pondělí 10. 6. 2002 v 18:30. Na této schůzce jsou všichni neplatiči povinni předložit potvrzení o zaplacení všech svých závazků vůči městu a Centře.

Zapsali                Mgr. Jana Bendová            Ing. Miloš Vondruška


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: