ZÁPIS
ze schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 7.11.2002 od 18:00 hodin v bytě Sternů.

Dle prezenční listiny byli všichni členové BD Veletržní 17 přítomni..

Program členské schůze:
1. prezentace členů družstva
2. doplacení členských vkladů dodatečně přijatých členů družstva – (manželé Syroví – 5.000,- Kč, Tereza Dvořáková – 10.000,-Kč)
3. hlasování o přijetí nového člena družstva paní Věry Kübliové.
4. seznámení členů družstva s postupem privatizace – dne 31.10.2002 došlo k podpisu Kupní smlouvy s Městskou částí Praha 7
5. zajištění výběru první splátky ve výši 25% z kupní cen.
6. schválení členských podílů

Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina, všichni členové Bytového družstva byli přítomni
Ad 2) Tereza Dvořáková a manželé Syroví se zavázali zaplatit své členské příspěvky a to nejpozději do 12.11.2002.
Ad 3) Paní Věra Kübliová splnila podmínky pro vstup do Bytového družstva, proto ji mohla být předána Závazná přihláška pro vstup do družstva. Všichni zúčastnění hlasovali jednohlasně pro přijetí, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nově přijatou členkou Bytového družstva je paní Věra Kübliová, r.č.: 475204/090, bytem Veletržní 196/17, Praha 7.
Ad 4) Předseda družstva pan Jiří Křesťan společně s pověřeným členem družstva Mgr. Janou Bendovou informovali přítomné s podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného. K podpisu této smlouvy došlo dne 31.10.2002 a dle výše uvedené smlouvy vyplývá, že musí být uhrazena první splátka ve výši 25% z celkové kupní ceny za obytný dům do 30 dnů po podpisu tj, do 31.11.2002.
Ad 5) Členové družstva byli vyzváni k úhradě první splátky dle výše členského podílu a to Výzvou k uhrazení první splátky. Tato Výzva je součástí Zápisu ze schůze.
Ad 6) Byly schváleny členské podíly, viz, přiložená tabulka.

 

Příjmení

Podlahová plocha bytu

Členský podíl

Kupní cena bytů

25% kupní ceny 

 

m2

 

Balcarová

61,55

 54/1000

322 839

80 710

Bendová

33,20

 29/1000

174 139

43 535

Syrový

51,03

 44/1000

267 660

66 915

Dvořáková

58,70

 51/1000

307 890

76 973

Nováčkovi

56,55

 49/1000

296 613

74 153

Štarhová

86,62

 75/1000

454 335

113 584

Stern

115,50

 101/1000

605 814

151 454

Křesťan

86,68

 76/1000

454 649

113 662

Vondruškovi

115,47

 101/1000

605 657

151 414

Stuchlíková

87,60

 76/1000

459 475

114 869

Remek

116,00

 101/1000

608 437

152 109

Sušánková

87,25

 76/1000

457 639

114 410

Kübli

52,16

 45/1000

273 587

68 397

Almargni

60,42

 53/1000

316 912

79 228

Štastná

29,55

 26/1000

154 994

38 749

Horák

49,45

 43/1000

259 372

64 843

Celkem

 

 

6 020 011

1 505 003

 

Jana
Mgr. Jana Bendová


V Praze, dne 11.11.2002

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: