ZÁPIS
ze schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 3.2.2003 od 19:00 hodin v bytě Sternů.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17
přítomni: Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Lucie Syrová, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková, Marie Štarhová, Michaela Sternová, Miloš Vondruška, Jana Remková, Václava Sušánková, Daniela Almargni, Irena Šťastná, Ivan Horák
nepřítomni: Jiří Křesťan, Blanka Stuchlíková, Věra Kübli

Program členské schůze:
1. prezentace členů družstva
2. informace o stavu pronájmu nebytových prostor
3. seznámení členů družstva s dalším postupem využití bytu č.23
4. diskuse k výše uvedeným tématům

Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina.

Ad 2) Pan Horák seznámil přítomné se stavem pronájmu nebytových prostor. Bylo rozhodnuto, že čtyřem uživatelům garáží bude doručena v nejbližší době výpověď a garáže budou pronajmuty členům družstva za cenu, která nebude nižší než 1 200,-Kč. O pronájem garáží měli zájem více než čtyři družstevníci, tedy poptávka převyšuje možnosti nabídky. Konkrétní přidělení garáží bude konzultováno se zájemci jakmile bude tento bod aktuální.
Pan Horák seznámil přítomné s nabídkami, které obdržel ohledně pronájmu nebytových prostor v přízemí domu. Pan Horák se zavázal, že osloví pána z Plzně, který chce v domě provozovat Second Hand, pokud jednání nebudou úspěšná tak osloví občana vietnamské národnosti, který chce provozovat prodej alkoholu a cigaret.

Ad 3) Na téma prodeje či pronájmu bytu č.23 se rozpoutala plodná diskuse. Družstevníci se ¨ dohodli, že celou věc důkladně zváží a do pátku 7. února 2002 sdělí své stanovisko Mgr. Bendové. Dále bylo konstatováno, že pokud se rozhodne o pronájmu byt bude při opravě bytu maximálně využito brigád družstevníků. První brigáda byla svolána na sobotu 8. února 2002.

Praze, dne 7. února 2003


Miloš Vondruška Irena Šťastná Marie Štarhová
zapsal ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: