ZÁPIS
ze schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 19.2.2003 od 19:00 hodin v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17
přítomni: Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Lucie Syrová, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková, Marie Štarhová, Michaela Sternová, Miloš Vondruška, Václava Sušánková, Irena Šťastná, Ivan Horák, Jiří Křesťan, Blanka Stuchlíková
nepřítomni: Vladimír Remek, Daniela Almargni, Věra Kübli

Program členské schůze:
1. prezentace členů Bytového družstva Veletržní 17
2. personální otázka představenstva Bytového družstva Veletržní 17
3. seznámení členů družstva se stavem pronájmu nebytových prostor
4. seznámení členů družstva s dalším postupem využití bytu č.23
5. diskuse k výše uvedeným tématům

Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina.

Ad 2) Mgr. Bendová informovala přítomné, že vztahy mezi členy představenstva se již vyhrotily natolik, že je ohrožen chod celého družstva. Pan Křesťan upřesnil že hlavní příčinou tohoto stavu jsou dlouhotrvající neshody Mgr. Bendové s panem Horákem a osobní výpady vůči její osobě.

Návrh problém řešit vypršením mandátu představenstva na konci volebního období Mgr. Bendová zamítla. Padl návrh najít nového člena představenstva místo Mgr. Bendové. Nejdříve byl jako kandidát do představenstva navržen pan Vondruška. Ten svoji možnou kandidaturu na výše zmíněný post neodmítl, ale vyslovil pochybnost o možnosti spolupráce s panem Horákem. Nato paní Sušánková navrhla slečnu Sternovou a ta svoji kandidaturu také přijala, ale vyslovila stejnou obavu jako pan Vondruška. Posledním navrženým kandidátem byla paní Šťastná, která kandidaturu rovněž neodmítla, ale také vyslovila svoje pochybnosti o možné spolupráci s panem Horákem. Bylo dohodnuto že se vzniklá patová situace bude řešit na příští schůzi.

Ad 3) Pan Horák seznámil přítomné se stavem pronájmu nebytových prostor. Konstatoval že nadále bude jednat s vybranými zájemci (viz. zápis schůze ze 3.2.2003 bod 2.) a také že bude analyzovat nové nabídky, které obdržel od minulé schůze.

Ad 4) Mgr. Bendová seznámila družstevníky se stavem hlasování o prodeji či pronájmu bytu. Pro prodej bytu se vyslovili 4 družstevníci, pro pronájem 11 družstevníků. Výsledky hlasování byly panem Horákem a panem Nováčkem zpochybněny. Na návrh Mgr. Bendové hlasování ihned opakovat odvětili, že se musíme zeptat opravdu všech družstevníků, nikoliv jen přítomných. Projednání tohoto bodu se také ocitlo v patové situaci.

V Praze, dne 21. února 2003


Miloš Vondruška Irena Šťastná Marie Štarhová
zapsal ověřila ověřila


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: