ZÁPIS
z mimořádné schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 3.4.2003 od 19:00 hodin v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17
přítomni: Daniela Almargni, Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Lucie Syrová, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková, Jana Remková, Miloš Vondruška, Václava Sušánková, Irena Šťastná, Jiří Křesťan,
nepřítomni: Blanka Stuchlíková, Věra Kübli, Marie Štarhová, Michaela Sternová, Ivan Horák

Program členské schůze:
1. prezentace členů Bytového družstva Veletržní 17
2. vyjádření představenstva družstva k aktivitám v bytě č.21
3. diskuse nad úpravami v bytě č.23
4. závěr


Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina.


Ad 2) Pan Křesťan oznámil přítomným, že v bytě č. 21 probíhají stavební úpravy. Tyto úpravy on paní Kubli ústně schválil a ubezpečil přítomné, že všechny stavební úpravy jsou ve shodě se Stavebním zákonem.

Mgr. Bendová upřesnila že pokud nedochází ke změnám ve způsobu užíváni bytu postačuje ohláška a ta se sestává s popisu prací, a dvou příloh: vyjádření majitele (v našem případě družstva) a vyjádření projektanta (pokud dojde k stavebním úpravám). Vyjádřila pochybnosti s tím, že všechny podklady paní Kübli na stavební odbor zaslala a upozornila přítomné, že výměna oken navíc podléhá schválení památkového úřadu. Mgr. Bendová oznámila, že se spojila telefonicky s paní Kübli a poprosila jí aby minimálně s výměnou oken posečkala.

Pan Křesťan oznámil, že paní Kübli je informovaná o stavu stoupačky a že mu slíbila, že pokud se bude stoupačka vyměňovat nebude družstvu klást jakékoliv překážky a na své náklady sežene potřebné obklady.

Dále se řešila nehoda při níž pracovníci stavební firmy pří rekonstrukci bytu č. 21 vytopili čtyři patra pod sebou. Pan Křesťan obvinil slečnu Remkovou z liknavého přístupu k havárii. Slečna Remková se proti tomuto ohradila, a sdělila přítomným, že havárii objevila v 5:00 a neprodleně informovala pana Křesťana. Uvedla, že jí pan Křesťan ráno řekl, že nemůže přeci vypnout lidem vodu a opustil dům. Vodu vypnula až paní Vondrušková v 10:30.Ad 3) Pan Nováček upozornil přítomné, že práce v bytě č.23 si vyžádají zřejmě vyšší náklady, než bylo v prvním rozpočtu uvedeno, neboť je nutno kompletně vyměnit všechny obklady v koupelně výše uvedeného bytu. Proti tomuto se ohradili: paní Almargni, Mgr. Bendová a pan Vondruška a sdělili přítomným, že si nemyslí, že je nutno stávající obklady vyměňovat. Po krátké diskusi jmenovaní připustili, že přeci jen bude výhodnější obklady a dlažbu vyměnit za nové, protože zde dochází ke zhodnocení domu a je možné tuto investici použít do odpisů.

Dále pan Křesťan oznámil panu Vondruškovi, že si provedl analýzu nákladů a výnosů z bytu č. 23 a došel k jiným závěrům. Pan Vondruška se s předloženou analýzou neztotožnil a řekl, že si svojí analýzu obhájí.V Praze, dne 6. dubna 2003


Miloš Vondruška Irena Šťastná Marie Štarhová
zapsal ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: