ZÁPIS
z členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Členská schůze BD Veletržní 17 se konala dne 14.4.2003 od 19:00 hodin v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17
přítomni: Daniela Almargni, Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Ivan Horák, Jiří Křesťan, Jana Remková, Michaela Sternová, Václava Sušánková (zastoupena Petrou Vaníčkovou), Lucie Syrová, Marie Štarhová, Irena Šťastná, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková, Miloš Vondruška
nepřítomni: Blanka Stuchlíková, Věra Kübli,

Program členské schůze:
1. prezentace členů družstva
2. volba nového člena představenstva Bytového družstva Veletržní 17
3. schválení žádosti o pronájem místnosti bývalé strojovny – Bendová Jana, Sternová Michaela, Šťastná Irena, Vondruška Miloš
4. diskuse
5. závěr


Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina.

Ad 2) V tajné volbě byl volen nový člen představenstva. Výsledek tajné volby dopadl takto: Ing. Miloš Vondruška: 8 hlasů, Ing. Vladimír Remek: 2 hlasy, Daniela Almargni: 1 hlas, Ivan Horák: 1 hlas, Jiří Křesťan: 1 hlas, Irena Šťastná: 1 hlas. S výsledky hlasování seznámila přítomné Mgr. Bendová a zeptat se Miloše Vondrušky zdali zvolení do představenstva bytového družstva Veletržní 17 přijímá. Miloš Vondruška odpověděl kladně.

Ad 3) Přítomní jednomyslně schválili žádost Jany Bendové, Michaely Sternové, Ireny Šťastné a Miloše Vondrušky o pronájem místnosti bývalé strojovny. Místnost bude pronajmuta od 1. května 2003 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku 3330,- Kč za rok.

Ad 4) V diskusi Mgr. Bendová upozornila na nutnost personálních změn v kontrolní komisi. Do kontrolní komise byli navrženi a zvoleni: Michaela Sternová a Václava Sušánková. Obě navržené byly zvoleny jednomyslně. Členy kontrolní komise nyní jsou: Daniela Almargni, Michaela Sternová a Václava Sušánková. Vypracováním zápisu byla pověřena Irena Šťastná a ověřením zápisu Naděžda Balcarová a Jana Remková.

Členové představenstva (Jana Bendová, František Nováček a Miloš Vondruška) se po schůzi interně sešli a zvolili předsedou družstva Mgr. Janu Bendovou.

V Praze, dne 24. dubna 2003


Irena Šťastná Naděžda Balcarová Jana Remková
zapsala ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: