ZÁPIS
z  interní schůze představenstva Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Přítomni:        Paní Štarhová Miloš Vondruška, Jana Bendová (představenstvo)
                      Paní Almargni a Stuchlíková (kontrolní komise)


Projednané body:

1.    Odstranění závad dle revize plynového zařízení proběhne příští týden, termíny budou vyvěšeny na nástěnce. Bytové družstvo je odpovědno za odstranění závad vedoucím k plynoměru, nájemník od svého plynoměru ke spotřebiči.
2.    Bude obnovena smlouva s Bytoservisem, která bude  zajišťovat havarijní servis.Cena na jednu bytovou jednotku činí 6,- Kč/měsíc.
3.    Pan Vondruška zmapuje veškeré hlavní uzávěry a zakreslí je do plánku, který bude vyvěšen jak na nástěnce, tak při vstupu do suterénu.
4.    Pani Štarhová obstará tři nezávislé cenové nabídky na rekolaudaci atelieru.
5.    Veškeré vstupní dveře budou opraveny v měsíci únoru. Přesná cenová nabídka bude aktualizována slečnou Šťastnou.
6.    Slečna Bendová zajistí upozornění ohledně venčení psů a zavírání vstupních dveří.
7.    Nájemníci zajistí předání kontaktů na osoby, které v jejich nepřítomnosti (dovolená, nemoc atd.) zajistí případný vstup do jejich bytu v havarijních případech. Kontakty předávat do schránky BD.
8.    Bylo předáno účetnictví, očekáváme cenovou nabídku za zpracování.
9.    Obdrželi jsme nabídky od správních firem (Prestige, Austis, Centra). Do konce ledna bude vybrána správní firma a podepsána Mandátní smlouva.

V Praze dne, 12.01.2004

Jana
Mgr. Jana Bendová
Předseda BD Veletržní 17


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 12. ledna 2005 by Mgr. Jana Bendova. Design by Webmaster