ZÁPIS
z  mimořádné členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 06/2006

Mimořádná členská schůze Bytového družstva Veletržní 17 se konala dne 19. září 2006 od 19:00 do 20:30 v bytě u Vondrušků

Dle prezenční listiny byli na mimořádné členské schůzi Bytového družstva Veletržní 17
Přítomni: Naděžda Balcarová, Mgr. Jana Hüttelová, Daniela Almargni, Lucie Syrová, Marie Štarhová, Ing. Miloš Vondruška, Mgr. Jana Remková, Mgr. Dalibor Franz, tj. 9 členů Bytového družstva

Plné moci: Václava Sušanková zplnomocněná na základě Plné moci Petrou Pavlů (dcera)
(1 hlas), tj. celkem 1 hlas

Nepřítomni: Božena Křesťanová, Tereza Dvořáková, Ing. Gabriela Klimešová, manželé Nováčkovi, Věra Kübli, Blanka Stuchlíková, Ilja Stern, Ivan Horák tj 8 členů Bytového družstva

Členská schůze byla na základě Stanov Bytového družstva a počtu zúčastněných členů usnášení schopná.

Program členské schůze dle pozvánky ze dne 15. září 2006 byl následující:
1.    prezence členů družstva
2.    seznámení s trestným činem spáchaným na bankovním účtu BD Veletržní 17
3.    diskuse na téma jak dál se zablokovaným účtem
4.    závěr___________________
Ing. Miloš Vondruška
zapsal


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 14. srpna 2006 by Milos Vondruška. Design by Webmaster