Přehled lidí aktuálně nahlášených na služby


Nájemce je povinen písemne oznámit pronajímateli veškeré zmeny v poctu osob, které žijí s nájemcem v byte, a to do 15 dnu ode dne, kdy ke zmene došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, príjmení, data narození a státní príslušnost techto osob.
Zákon Národního shromáždení c. 40/1964 Sb., Obcanský zákoník § 689, novela z roku 2006
http://obcansky-zakonik.eu/prava-a-povinnosti-z-najmu-bytu/

Byt Nájemce Os
4 Balcarová Naděžda 4
10 Hüttelová Jana Mgr. 1
11 Rubášová Renata 3
12 Dvořáková Tereza 1
13 Nováčková Smiljana 3
14 Štarhová Marie 1
15 Stern Ilja 4
16 Křesťan Jiří 1
17 Vondruška Miloš Ing. 4
18 Eisltová Radoslava 1
19 Remek Vladimír Ing. 3
20 Pavlů Petra 1
21 Kubli Věra 1
22 Almargni Daniela 2
23 Klimešová Gabriela 2
24 Franz Dalibor 1
26 Horák Ivan 1a
Zpět na hlavní stránku
aCopyright (c) 21. května 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: