Mladá Fronta Dnes

Článek z Mladé Fronty Dnes z 10. 3. 2004 vyvěsil někdo na nástěnku. Celý článek si můžete přečíst zde. Z připomínek psaných rukou pod článkem je družstevníkům vyslovena myšlenka, že by podobný problém mohl postihnout i BD Veletržní 17.
Rádi bychom družstevníky informovali, že narozdíl od domu Veletržní 15, kde kus zmíněné římsy spadl dům ve Veletržní 17 žádné římsy nemá. Dále bychom se rádi odkázali družstevníky na audit, který byl pro zamezení podobných nepříjemností vyhotoven a se kterým byli všichni družstevníci seznámeni (viz zde). V auditu nebylo shledáno, že by fasáda byla v havarijním stavu.

s pozdravem
Představenstvo


Zpět na hlavní stránku


Copyright (c) 11. března 2004 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Mladá Fronta Dnes