Vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb se provádí za každý kalendářní rok. Vyúčtování se provádí na základě skutečné ceny jednotlivých služeb a komodit rozpočítané podle náměrů poměrových měřidel, celkové podlahové plochy, započitatelné podlahové plochy a počtu lidí hlášených na služby.

Služby v domě

Voda - Od roku 2007 se spotřeba vody měří pomocí bytových vodoměrů, viz zde. Montáží vodoměrů jsme dosáhli 50% úspory vody (v letech 2003-2005 byla spotřeba vody cca 2300m3 na dům, v roce 2007-2008 byla spotřeba vody v domě cca 1100m3) a spravedlivého rozúčtování. Spotřebovaná voda se rozpočítává přímo podle náměrů, tepelná energie spotřebovaná na ohřev užitkové vody se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka (30%) je rozdělena mezi spolubydlící podle poměru velikosti podlahové plochy.  Spotřební složka (70%) se rozdělí mezi spotřebitele podle náměrů vodoměrů instalovaných v bytech.

Teplo - do konce roku 2006 se teplo rozúčtovávalo na základě započitatelné podlahové plochy. Od roku 2007 se náklady na tepelnou energii na vytápění rozdělují na základní složku a spotřební složku. Na schůzi BD 1/2008 se družstevníci dohodli, že základní složka bude 40% a spotřební 60%. Dále se družstevníci dohodli, že na výsledné vyúčtování již nebudou již uplatňovány žádné další korekce. V roce 2010 družstevníci tento poměr změnili ve prospěch skutečné spotřeby a stanovili základní složku 30% a spotřební složku 70%. Základní složka se rozděluje na základě poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu, nebo nebytového prostoru v jednotce. Spotřební složka se se rozděluje úměrně výši náměrů indikátorů vytápění s použitím korekci a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Rozúčtování tepelné energie provádí firma Ronica.

Úklid - úklid v domě provádí od roku 2005 firma Kysučan. Do roku 2005 úklid prováděli družstevníci, bohužel díky změně zákoníku práce toto již nebylo dále možné. Úklid se rozúčtovává mezi jednotlivé družstevníky na základě osob nahlášených na služby.

Výtah - náklady na provoz výtahu (elektřina, servis) se rozúčtovávají na základě osob nahlášených na služby. Osoby, které bydlí v přízemí a v prvním patře jsou od těchto plateb na základě rozhodnutí členské schůze 1/2010 osvobozeny.

Osvětlení společných prostor - rozúčtování nákladů na osvětlení společných prostor se provádí na základě osob nahlášených na služby.

Odvoz odpadu - odvoz odpadu se rozúčtovává na základě počtu lidí hlášených na služby. Nádoby na odpad jsou umístěny ve dvoře a v současné chvíli jsou k dispozici dvě 240l nádoby na směsný odpad, jedna nádoby na plasty, jedna nádoba na papír a jedna nádoba na sklo. Připomínám, že za "barevné nádoby" se neplatí skládkovné městu, platíme pouze zavážku těchto nádob. Proto prosím dodržujte pravidla nakládání s domovním odpadem, tím že třídíte odpad, není potřeba tolik nádob na směsný odpad a šetříte peníze všech v domě.

Společná televizní anténa - při rekonstrukci STA v roce 2004 se družstevníci dohodli, že provoz STA bude financován z fondu oprav a STA nebude vyúčtovávána v rámci služeb. S STA nejsou spojeny žádné paušální poplatky, pouze v případě poruchy je nutno závadu rychle odstranit.
ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 5. ledna 2009 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Popis vyúctování služeb uživatele
Rozumíte vyúčtování služeb spojených s bydlením?
Vysvetlení ročního rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu

Vyhláška č. 194/2007 Sb.
Vyhláška č. 372/2001 Sb.