Vyúčtování služeb

Stav před měřením:

Níže je uvedeno vyúčtování z dob raného fungování BD z let 2002-2006, kdy rozúčtování spotřeby studené a teplé vody vody probíhalo na základě nahlášených osob a teplo se rozúčtovávalo pouze na základě započitatelné plochy bytu. Tento způsob rozúčtování nebyl ideální. Jednak nenutil obyvatele domu šetřit a hlavně někteří družstevníci i přes upozornění odmítali nahlásit správný počet lidí na služby (viz zde a zde). Stav před BD se mi nepodařilo dohledat, tehdy se o dům starala Centra v.o.s, bohužel lidem v domě nedala přehled o celkové spotřebě domu.


2007


Vyúčtování za rok 2007

Náklady 2007
2006


Vyúčtování za rok 2006

Náklady 2006

2005


Vyúčtování za rok 2005

Náklady 2005
2004


Vyúčtování za rok 2004

Náklady 2004


2003


Vyúčtování za rok 2003

Náklady 2003


2002


Vyúčtování za rok 2002

Náklady 2002


ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 5. ledna 2009 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Popis vyúctování služeb uživatele
Rozumíte vyúčtování služeb spojených s bydlením?
Vysvetlení ročního rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu